ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

ПРИ ВИКОРИСТАННІ  МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ «ТАВРІЯ В»

Чинна політика регламентує порядок збору та обробки персональних та інших конфіденційних даних користувачів мобільного додатку «Таврія В» з використанням засобів автоматизації за допомогою мережі Інтернет.

Загальні положення

  1. У межах чинної політики використовуються такі терміни:

1.1.  Мобільний додаток «Таврія В» – програмний сервіс, що розміщений в каталозі додатків App Store і Play Market та може бути завантажений на мобільний пристрій Користувача. Пристрої, на яких може бути встановлений мобільний додаток, повинні мати операційну систему Android (версія не нижче 4.4) або iOS (версія не нижче 11).

1.2. Учасник Програми лояльності «КлеверБонус» — (у подальшому – УПЛ) — дієздатна фізична особа, яка досягла вісімнадцяти років, а також відповідає всім встановленим вимогам, необхідним для участі в Програмі, погодилася на участь в ній шляхом реєстрації на Сайті або у торгівельних точках або в Мобільному додатку  згідно цих правил та з урахуванням ст. 11 Закону України «Про захист персональних даних» от 01.06.2010 №2296-7).

 

1.3. Програма лояльності «КлеверБонус» (далі – Програма) – це організований Оператором маркетинговий проект, призначений для: отримання Учасниками Програми бонусних Балів, якими можна скористатися як знижкою на товар, інформації про товари, послуги, які продає / надає Оператор, інформації про маркетингові заходи, які проводить Оператор, отримання Учасниками Програми інших персональних переваг.

1.4. Оператор –  юридична особа, яка володіє винятковими правами з управління і розвитку Програми, а також здійснює адміністрування всіх операцій, що стосуються накопичення та списування Балів у Програмі. Оператором Програми є ТОВ «Таврія В» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 19202597). Місцезнаходження: 65091, Одеська обл., м. Одеса, вул. М’ясоїдівська, 14.

1.5. Персональні дані – будь-яка інформація про УПЛ, в тому числі прізвище, ім’я, по батькові; дата народження; мобільний телефонний номер; адреса електронної пошти, що добровільно і свідомо вказуються УПЛ при реєстрації. Правовласник не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються УПЛ. УПЛ несе повну відповідальність за точність та/або правдивість наданих даних та за наслідки спричинені наданням неправдивих та неточних даних під час реєстрації у Програмі.

1.6. Користувач – особа, яка є Учасником Програми лояльності «КлеверБонус» та здійснює використання Мобільного додатку на умовах простої (не виключною) ліцензії, а також надає Правовласнику свої персональні дані.

1.7. Правовласник – особа, якій належить право на використання сайтів tavriav.org, tavriav.ua, а також на використання і розповсюдження Мобільного додатку, і яка здійснює відпрацювання Персональних даних Користувачів. Правовласником є ТОВ «Таврія В» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 19202597). Місцезнаходження: 65091, Одеська обл., м. Одеса, вул. М’ясоїдівська, 14.

1.8. Віртуальна картка «КлеверБонус» –  це електронна картка з унікальним в межах програми номером, який використовується УПЛ на касах мережі супермаркетів «Таврія В», «Космос», «Блиск&Відро» для накопичення балів. Вона не має фізичного носія, але є повноцінною карткою Програми лояльності. Віртуальна картка автоматично створюється в інформаційній системі після встановлення Користувачем Мобільного додатка та після проходження процесу Авторизації.

1.9. Авторизація – процес підтвердження фізичною особою номеру телефону для отримання доступу до Мобільного додатку.

1.10. Сайти – сайти, розміщені в мережі Інтернет за адресами tavriav.org, tavriav.ua.

1.11. Бал — умовна розрахункова одиниця, яка зараховується на карту Учасника відповідно до затвердженого коефіцієнту і правил нарахування балів у рамках програми. Щодо відповідності балів і гривень, то тут діє наступне правило: 1 бал = 0, 01 грн. Нараховані бали не можуть бути переведені в грошовий еквівалент і виплачені учасникові готівковими коштами.

1.12. Обробка персональних даних – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів, з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), отримання, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.13. Автоматизована обробка персональних даних – обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки.

1.14 Надання персональних даних – дії, спрямовані на розкриття персональних даних певній особі або певному колу осіб.

1.15. Блокування персональних даних – тимчасове припинення обробки персональних даних (за винятком випадків, якщо обробка необхідна для уточнення персональних даних).

1.16. Знищення персональних даних – дії, в результаті яких стає неможливим відновити зміст персональних даних у інформаційній системі персональних даних і (або) в результаті яких знищуються матеріальні носії персональних даних.

1.15. Інформаційна система персональних даних – сукупність персональних даних, що містяться у базах даних, та інформаційних технологій і технічних засобів, що забезпечують їх обробку.

 1.17. Файл cookie – це текстовий файл, який веб-сайти надсилають на комп’ютер або інший пристрій відвідувача з підключенням до мережі інтернет виключно для того, щоб ідентифікувати браузер Користувача або зберігати інформацію чи налаштування в браузері.

1.18. Ідентифікатор пристрою – унікальні дані, що дозволяють ідентифікувати пристрій Користувача, на якому встановлено Мобільний додаток, що надаються самим пристроєм або розраховуються Мобільним додатком.

  1. Встановлення Користувачем на свій пристрій Мобільного додатку або використання Мобільного додатку будь-яким іншим способом, використання сайтів tavriav.org, tavriav.ua, означає згоду Користувача з умовами цієї Політики, у тому числі згоду Користувача на обробку Правовласником його Персональних даних, у випадках, коли положеннями чинного законодавства потрібна така згода.
  2. 3. Персональні дані Користувачів, які отримує і обробляє Правовласник.

3.1 Правовласник збирає і обробляє наступні Персональні дані Користувача, які Користувач надає про себе самостійно або в процесі використання Мобільного додатку або Сайтів: прізвище, ім’я, по батькові; дата народження; мобільний телефонний номер; адреса електронної пошти, номер картки Програми «КлеверБонус».

3.2. Персональні дані Користувача зберігаються на електронних носіях і обробляються з використанням автоматизованих систем обробки Персональних даних.

3.3. У процесі використання Сайтів або Мобільного додатку Користувачем за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення Компанія збирає, зокрема такі дані: сторінки Сайтів, час відвідування Користувача, час, витрачений на ці сторінки;  унікальні ідентифікатори пристроїв та інші діагностичні дані, тип мобільного пристрою, IP-адреса мобільного пристрою, мобільна операційна система, тип та версія мобільного інтернет-браузера. Правовласник використовує cookie-файли та аналогічні технології відстеження для моніторингу активності на Сайтах та у Мобільному додатку.

3.4. У разі відмови від використання cookie-файлів (при зміні налаштувань браузера) Користувач погоджується з тим, що деякі частини (функції) Сайтів або Мобільного додатку можуть бути недоступними для використання.

  1. Мета збору і обробки персональних даних Користувачів

4.1. Правовласник збирає і обробляє Персональні дані Користувача, які необхідні для надання сервісів та послуг Користувачу Правовласником, вони обробляються за згодою на обробку персональних даних, з метою та способами, зазначеними в п. 4.2, за винятком випадків, коли законодавством передбачено обов’язкове зберігання персональної інформації протягом визначеного законом терміну.

4.2 Правовласник здійснює обробку персональних даних Користувача, включаючи збір, отримання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення, (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (надання, доступ), блокування, видалення, знищення як з використанням засобів автоматизації, так і без використання таких засобів, а також шляхом змішаної обробки з наступною метою: ідентифікація Користувача при реєстрації в сервісах або аутентифікація зареєстрованого Користувача (згідно Правил програми «КлеверБонус» – Учасника програми лояльності);  надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів; встановлення з Користувачем зворотного зв’язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання сервісів, обробку запитів і заявок від Користувача; підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем;  надання Користувачеві ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем, пов’язаних з використанням сервісів; моніторинг використання сервісів;  направлення рекламних повідомлень Користувачу; надання Користувачеві персональних пропозицій, додаткових можливостей користування сервісом, послугами; поліпшення користувацького досвіду, якості обслуговування та роботи сервісів, зручності їх використання, розробка нових сервісів і послуг; аналіз призначених для користувача даних, проведення статистичних та інших досліджень взаємодії Користувача з Правовласником.

  1. 5. Умови обробки персональних даних Користувачів та передачі їх третім особам

5.1 Обробка персональних даних користувачів здійснюється відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

5.2 Відносно всіх персональних даних Користувача зберігається їх конфіденційність і забезпечується безпека.

5.3 Правовласник має право передати персональні дані Користувача та/або доручити її обробку третім особам в наступних випадках:

5.3.1 передача необхідна для використання Користувачем сервісів Правовласника;

5.3.2 з метою забезпечення можливості захисту прав і законних інтересів Правовласника;

5.3.3 в інших випадках встановлених Правилами програми «КлеверБонус» та чинним

законодавством України.

5.4 Сервіси можуть містити посилання на інші сайти, які не керуються Правовласником. Якщо Користувач переходить за посиланням, то він потрапить на сайт третьої сторони. Правовласник наполегливо рекомендує Користувачеві ознайомитися з політикою конфіденційності на кожному сайті, який він відвідує. Правовласник не контролює і не бере на себе ніякої відповідальності за контент, політику конфіденційності або дії сторонніх сайтів або послуг третіх осіб.

6.2 Правовласник зобов’язаний:

6.2.1 використовувати отримані персональні дані Користувача виключно з метою, що зазначена у цій Політиці конфіденційності та Правилах програми «КлеверБонус».

6.2.2 забезпечувати конфіденційність персональних даних Користувача;

6.2.3 виконувати інші обов’язки, передбачені Політикою конфіденційності та

законодавством України.

Додаткові умови

7.1 Політика конфіденційності розміщена на сайтах tavriav.org, tavriav.ua, а також продубльовано в Мобільному додатку «Таврія В».

7.2 Персональні дані Користувачів зберігаються Правовласником протягом строку, необхідного для досягнення зазначених вище цілей обробки таких даних.

7.3. Персональні дані можуть бути знищені у випадках, передбачених чинним законодавством України або згідно офіційного запита Користувача впродовж 30 календарних днів.

7.4 Якщо Правовласником були внесені зміни в Політику конфіденційності, з якими Користувач не погоджується, він зобов’язаний припинити використання Сайту або Мобільного додатку. Факт продовження використання Сайту або Мобільного додатку є підтвердженням згоди і прийняття Користувачем відповідної редакції Політики конфіденційності. Правовласник рекомендує Користувачеві періодично переглядати Політику на предмет будь-яких змін.

7.5 Нова Політика вступає в силу з моменту її розміщення на сайті Правовласника, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики.

7.6 Якщо у Користувача є які-небудь питання з приводу Політики, він може зв’язатися з

Правовласником за контактними даними, вказаними на сайтах tavriav.org, tavriav.ua і отримати відповідь впродовж 30 календарних днів.